Regulamin

§ 1. Definicje

Użytkownik – osoba indywidualna, która przegląda, czyta, komentuje jakiekolwiek wpisy lub dodaje ogłoszenia drobne w ramach serwisu PortalSzkolen.pl

Klient – firma lub instytucja, która wprowadza własną wizytówkę oraz ofertę branżową w ramach serwisu PortalSzkolen.pl

Administrator – Firma MCB, z siedzibą w Krakowie, 30-614, przy ul. Pagórkowej 21, o nr NIP: 813-184-34-24.

Newsletter - elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji - wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.

§ 2. Zawarcie umowy

 1. Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Klient zawiera z Administratorem umowę o uczestnictwie w serwisie.
 2. Poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newsletterów Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Newsletterów.
 3. Użytkownik zgłaszając zainteresowanie daną ofertą edukacyjną poprzez formularz kontaktowy wyraża zgodę na przekierowanie zapytania do organizatora kształcenia, co wiąże się z przekazaniem danych kontaktowych Użytkownika do organizatora danego kształcenia.
 4. Firma MCB jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług, z zastrzeżeniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Zawarcie umowy oznacza akceptację wszystkich warunków regulaminu.

§ 3. Prawa i obowiązki stron

3.1. Prawa i obowiązki stron
Użytkownik ma następujące prawa:

 1. Przeglądanie, czytanie, ofert szkoleniowych zamieszczonych w serwisie przez firmy i instytucje szkoleniowe.
 2. Zamieszczanie mikroofert szkoleniowych w dziale ogłoszeń.
 3. Kontaktowanie się z organizatorami konkretnych form edukacji, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony pod ofertami szkoleniowymi.

Klient ma następujące prawa:

 1. Prowadzenia własnej wizytówki, która zawiera Wpisy wprowadzone przez panel administracyjny.
 2. Modyfikacji swoich danych.
 3. Dodawania własnej oferty szkoleniowej.

Użytkownik oraz klient ma następujące obowiązki:

 1. Wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych.
 2. Stosowania zasad etykiety.

Administrator ma następujące prawa:

 1. Usuwać wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką portalu.
 2. Modyfikować wpisy w zakresie adjustacji tekstów.
 3. Wysyłać informacje o zmianach w serwisie PortalSzkolen.pl do skrzynek w profilu Klienta.

3.2. Newsletter – prawa i obowiązki stron:
Użytkownik ma następujące prawa:

 1. Wypisanie się
 2. Otrzymywanie newsletterów

Administrator ma następujące prawa:

 1. Wysyłanie na skrzynkę e-mail Użytkownika zasubskrybowanych newsletterów
 2. Wysyłać informacje handlowe dotyczące Administratora i osób trzecich na adres Użytkownika

3.3 Zasady korzystania

 1. Wyłączne prawo do dysponowania treściami Serwisu przysługuje Administratorowi. Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści serwisu bez zgody Administratora.
 2. Administrator zabrania umieszczania w treści publikowanych przez Klienta ogłoszeń linków do zewnętrznych stron internetowych. Nie dotyczy linku do strony www Klienta, który stanowi stały element pakietów.
 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie użytkowników i klientów z serwisu PortalSzkolen.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4. Ochrona danych osobowych

4.1 Na podstawie uzyskanej od Użytkownika oraz Klienta zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników oraz Klientów danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Użytkownika oraz Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4.2 W przypadku zamieszczania przez Użytkownika lub Klienta na stronach PortalSzkolen.pl danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika lub Klienta (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).

4.3 Administrator chroni dane osobowe Użytkowników i Klientów, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

4.4 Użytkownik i Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4.5 Użytkownik lub Klient ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

§ 5. Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w chwili opublikowania ich w serwisie  PortalSzkolen.pl

 

Aktualności Archiwum aktualności
Polecane